Jäseneksi

10.1.2022

Hae jäseneksi ja pääset harrastamaan lajia koska tahansa.Jäseneksi hakeminen on helppoa, täytä jäsenhakemus ja lähetä se sähköpostilla. Liittymismaksu aikuiset 50€  alle 18 v.( Oltava vanhemman tai holhoojan suostumus ) 25€ ja vuosittainen jäsenmaksu 25€. Jäsen voi hakea avaimen käyttöoikeutta ampumaradalle jolloin voi käydä ampumassa myös päivällä.

Syntymäaika:_______________________________            Syntymäpaikka:__________________________________

Olen kiinnostunut seuraavista lajeista:

Ilma-aseet: Pistooli____ , Kivääri _____ , Liikkuvamaali _____

25 m,Pistoolilajit :_____

Pienoiskivääri:_____, Liikkuva Maali ( 25m.hirvi )____

Perustelut miksi haluan liittyä jäseneksi ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kuulun toiseen ampumaseuraan _____ ( mihin) ________________  ______________________


Jäseneksi hakija sitoutuu noudattamaan: Lakeja , seuran sääntöjä,sekä radan turvallisuus ja käyttöohjeita.

Henkilön oltava, tunnettu tai hänen on käytävä valvotuilla vuoroilla vähintään 10 kertaa.

Olen käynyt harjoittelemassa valvotuilla vuoroilla vähintään 10 kertaa: Kyllä _____    EN _____

Liittymismaksut: Aikuiset 50€ ja alle 18 vuotiaat 25€. Jäsenmaksut 25€/vuosi

Alle 18 vuotiaalla oltava huoltajan suostumus.

Paikka ja päiväys: _____________________________________        _____/_____ 202____

 Allekirjoitus: __________________________________  Nimen Selvennys:____________________________________

Huoltajan allekirjoitus: __________________________________  Nimen Selvennys:____________________________________


Hyväksytty jäseneksi ______/_______/ 202_____

Puheenjohtaja:_______________________________________